Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Horizont 2020

logoNa úspechy rámcových programov nadväzuje nový rámcový program Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum a inovácie s názvom Horizont 2020. Program Horizont 2020 je od januára 2014 novým mechanizmom na financovanie výskumu a inovácií, pričom stavia na úspešnej implementácii nástrojov, ako sú 7. rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

Ak chcete vedieť, ako funguje najväčší európsky program pre výskum a inovácie – Horizont 2020, ako prebiehajú výzvy, ako sa podávajú a hodnotia projekty, ako prebieha príprava zmluvy a ako projekty prebiehajú, pozrite si krátke, šesť a pol minútové video:

Program Horizont 2020 sa skladá z nasledujúcich základných pilierov či priorít:

  • Focus areas / oblasti záujmu sa koncentrujú na menší počet tém s väčším rozpočtom (spolu 7 miliárd EUR) a priamo podporujú politické priority Komisie.
  • Euratom je doplnkový výskumný program pre jadrový výskum a tréning.

Viac informácií o jednotlivých výzvach, potrebné dokumenty ako aj možnosť elektronického podania poskytuje Participant Portal Horizontu 2020.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...