Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Focus areas 
Oblasti záujmu

 

Oblasti záujmu prierezovo a mimo tematické hranice spájajú príspevky rôznych častí programu mieriac k dosiahnutiu spoločného cieľa a vytvorenia trvalého a udržateľného dosahu. Koncentrujú sa na menší počet tém s väčším rozpočtom (spolu 7 miliárd EUR) a priamu podporupolitických priorít Komisie. Majú dostatočný rozpočet, aby umožnili prácu v dostatočnej miere, hĺbke a šírke.

Oblasti záujmu:

  • Building a low-carbon, climate resilient future (€3.343 billion)
  • Connecting economic and environmental gains – the Circular Economy (€941 million)
  • Digitising and transforming European industry and services (€1.689 billion)
  • Boosting the effectiveness of the Security Union (€1.044 billion)

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...