Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Programy na podporu výskumu

Programy na podporu vzdelávania

 

 

Dôležité upozornenie:

Prečo je dôležité vyplniť správny PIC pri podávaní projektu Horizon Europe alebo ERASMUS+?

  • EK má online register organizácií, ktoré sú zapojené v EU programoch pre výskum a inovácie, ako pre kultúru a audiovíziu. To umožňuje konzistentné zaobchádzanie s oficiálnymi údajmi organizácií a predchádza sa tým viacnásobným požiadavkám o zaslanie tých istých údajov.
  • Ak sa chcete zapojiť do návrhu projektu (Horizont Europe a ERASMUS a ďalšie komunitárne programy), je potrebné uviesť 9-ciferný tzv. PIC – Identifikačný kód účastníka – Participant Identification Code, ktorý je unikátnym identifikátorom organizácie a využíva sa ako referencia pre EK pri interakcii s uchádzačom. Pre vyplnenie formulárov projektov rámcových programov je dôležitý tzv. PIC (Participant Identification Code). STU má pridelený kód organizácie: č. 999868823.
  • Partnerov, ktorí sú schválení pre účasť v komunitárnych programoch, môžete nájsť prostredníctvom databázy Európskej komisie tu.
  • Po zadaní PIC sa väčšina údajov vygeneruje automaticky z databázy údajov o STU.

Erasmus

 

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...