Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Útvar vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
research (at) stuba.sk

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
tel.: +421 940 982 484
E-mail: alojz.kopacik (at) stuba.sk

Ing. Mgr. Mária Búciová
vedúca útvaru
E-mail: maria_buciova (at) stuba.sk
Tel: + 421 948 908 313

Ing. Andrej Takáč                                                      
E-mail: andrej.takac (at) stuba.sk
Tel.: + 421 917 669 310

Ing. Miroslav Mihalik
E-mail: miroslav.mihalik (at) stuba.sk
Tel.: +421 905 666 677

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar medzinárodných vzťahov STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
international (at) stuba.sk

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov
tel.: +421 917 669 053
E-mail: monika.bakosova (at) stuba.sk

Mgr. Lesana Zemanová
vedúca útvaru medzinárodných vzťahov
tel.: +421 917 669 200
E-mail: lesana.zemanova (at) stuba.sk

Mgr. Monika Gašparová
Zastupujúca Erasmus+
inštitucionálna koordinátorka ICM Mobility
tel.:  +421 917 669 320
E-mail: monika.gasparova (at) stuba.sk

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...