Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Útvar vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
research@stuba.sk

Ing. Mgr. Mária Búciová
vedúca útvaru
E-mail: maria_buciova@stuba.sk
Tel: + 421 905 666 688

Ing. Andrej Takáč                                                      
E-mail: andrej.takac@stuba.sk
Tel.: + 421 917 669 310

Ing. Dagmar Petríková
E-mail: dagmar.petrikova@stuba.sk
Tel.: +421 917 669 588

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar medzinárodných vzťahov STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy

tel.: +421 918 669 029
E-mail: prorektor.zahr@stuba.sk

Mgr. Renáta Mezeiová
vedúca útvaru 

tel.: +421 917 669 373
E-mail: renata.mezeiova@stuba.sk

Ing. Ivan Prelovský, PhD.
zástupca vedúcej útvaru
Erasmus+ inštitucionálny koordinátor

tel.:  +421 917 669 200
mail: ivan.prelovsky@stuba.sk

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...