Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Útvar vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
research (at) stuba.sk

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 917 674 560
E-mail: jan.hives (at) stuba.sk

Ing. Mgr. Mária Búciová
vedúca útvaru
E-mail: maria_buciova (at) stuba.sk
Tel: + 421 948 908 313

Erika Hubeková
Tel: +421 948 908 717
E-mail: erika.hubekova (at) stuba.sk

JUDr. Ing. Dominika Reynolds
E-mail: dominika.reynolds (at) stuba.sk

Ing. Andrej Takáč                                                      
E-mail: andrej.takac (at) stuba.sk
Tel.: + 421 917 669 310

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Útvar medzinárodných vzťahov STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
international (at) stuba.sk

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Prorektorka pre propagáciu a zahraničie
tel: +421 903 762 050
E-mail: lubica.vitkova (at) stuba.sk

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 
Prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
tel: +421 2 60291 166
E-mail: mikulas.bittera (at) stuba.sk

Mgr. Lesana Zemanová
vedúca útvaru medzinárodných vzťahov
tel.: +421 917 669 200
E-mail: lesana.zemanova (at) stuba.sk

Lucia Miadoková, MSc.
Zastupujúca Erasmus+
Erasmus+ ICM koordinátorka - prichádzajúce a odchádzajúce mobility
tel.: +421 917 669 320
E-mail: lucia.miadokova (at) stuba.sk

Centrum Európskych projektov

podpora medzinárodných projektov

E-mail: cep.cepsit@stuba.sk

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...