Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Cieľom portálu je poskytovať ucelený prehľad možností požiadať o granty študentmi, výskumníkmi, pedagógmi a pracovníkmi STU a vďaka tomu sa začleniť do rôznych medzinárodných sietí, čo by malo viesť k zvýšeniu kvality a využiteľnosti výsledkov výskumu a vývoja, ako aj k vytvoreniu lepších podmienok na zvýšenie znalostnej úrovne študentov.

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...