Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Zoznam dôležitých stránok o MVTS a vede a výskume v EÚ:

Dôležité EÚ linky a dokumenty:

EuropeAid - PADOR

Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inovácie 
- Oznámenie Komisie - SEK(2011) 1427 v konečnom znení
- Oficiálne dokumenty

Innovation Union

European Research Area

Náhľad príručky o Horizonte 2020  - A Guide to Horizon 2020

(príručku je možné si objednať na tomto linku http://www.rtdi.eu/en/component/zoo/item/guía-financiación-europea-i-d-i-2013-copy-copy%20

Schéma financovania Fast track to innovation (FTI): http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016

 

Sprievodca duševným vlastníctvom v programe Horizont 2020: http://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=pruvodce-dusevnim-vlastnictvim-v-programu-horizont-2020

 

Prezentácia Ochrana priemyselného vlastníctva a databázy priemyselno-právnych informáciíRešerše - príklady z praxe

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...