Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Spoločné technologické iniciatívy (STI) s priemyslom (Joint Technology Initiatives - JTIs):

Spoločné programy členských štátov:

Znalostné a inovačné spoločenstvá Európskeho Inštitútu pre Inovácie a Technológiu (Knowledge and Innovation Communities (KICs) of the European Institute of Innovation & Technology - EIT):

Tieto spoločenstvá (KICs) sú nie len platformy združujúce expertov na určité oblasti, ale sú zriaďované za účelom napĺňania výziev Horizontu 2020. Aktuálne sa formujú dve nové KICs pre oblasti Food a Manufacturing, ktorých súčasťou sa môžete stať aj Vy.

Zmluvné partnerstvá verejného a súkromného sektora (contractual Public-Private Partnerships - cPPPs):

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...