Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Rámcový program Horizont Európa

 

Horizont Európa je program vytvorený Európskou úniou na podporu vedy a výskumu.

Jeho celkový rozpočet predstavuje 95,5 miliardy eur.

Zaoberá sa klimatickými zmenami, pomáha dosahovať ciele udržateľného rozvoja a konkurencie schopnosti EÚ.

Program Horizont Európa uľahčuje spoluprácu a posilňuje vplyv výskumu a inovácií pri vývoji, podpore a implementácii politík EÚ pri riešení globálnych výziev. Podporuje vytváranie a lepšie šírenie znalostí a technológií.

Vytvára nové pracovné miesta, zapája talenty EÚ, podporuje hospodársky rast a konkurencieschopnosť priemyslu. Optimalizuje vplyv investícií v rámci európskeho výskumného priestoru.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o programe Horizont Európa, navštívte oficiálnu stránku programu www.research-and-innovation.ec.europa.eu, prípadne si prečítajte prezentáciu.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...