Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Health, Demographic Change and Wellbeing
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života


Viac informácií a možností financovania nájdete aj na stránke siete národných kontaktných bodov so zameraním na zdravie, demografické zmeny a kvalita života HNN 2.0 HEALTH-NBCP-NET. Táto sieť sa zaoberá organizáciou podujatí, je vhodná aj pre hľadanie potenciálnych partnerov, publikuje novinky a poskytuje tréningy.

Spoločný podnik Fit for Health 2.0 je partnerstvom verejného a súkromného sektora s cieľom podporiť výskum a vývoj v oblasti zdravia, demografických zmien a kvality života.

CONCERT - Spoločný Európsky Program pre Integráciu Výskumu Ochrany pred Radiáciou - ‘CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research’

Knowledge and Innovation Community (KIC) of the European Institute of Innovation & Technology (EIT) - EIT Health

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Špecializované organizácie pre hľadanie partnerov
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

 

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...