Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Účelom podpory mobilít je ľahšie sa dostať do zahraničia či už na študijné alebo prednáškové pobyty, alebo na stáže do firiem.

Účastníci mobilít, ktorými môžu byť nielen študenti, ale aj výskumníci, pedagógovia a pracovníci administratívy, získajú cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť po návrate na Slovensko.

Účasťou na mobilitách sa dajú ľahšie vytvárať vzťahy so zahraničnými partnermi, výskumnými tímami.

Študenti môžu vďaka mobilitám absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite, výskumníci môžu pomocou mobilít zatraktívniť svoj výskum a pedagógovia môžu svoje poznatky ponúknuť aj mimo svoju domovskú univerzitu.

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...