Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

URBACT
- program pre podporu vzájomnej spolupráce miest, vývoj udržateľných riešení, výmeny znalostí a budovania kapacít

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014 - 2020
- program na podporu konkurencieschopnosti podnikov a MSP

logo

 

V období 2007-2013 boli na podporu európskeho výskumu a inovácií určené:

7. rámcový program

logo

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) 2007 - 2013

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...