Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

  • Nové výzvy APVV - Nové výzvy APVV pre podporu spolupráce s  Francúzskom, Taiwanom a Rakúskom. Uzávierky 15.6., 3.7. a 1.8.2017.
  • Výzva INCOMERA 2017 - Výzva na podporu zvýšenia úrovne spolupráce a kooperácie krajín EU, ich národných a regionálnych programov v oblasti NMP. Termín na zaslanie projektov je 26.5.2017.

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...