Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Erasmus+

Program v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Erasmus+ poskytuje financovanie študentom, pedagógom, pracovníkom a na partnerstvá medzi univerzitami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

Program Erasmus+ je rozčlenený na tri kľúčové oblasti:

- KA 1 - podpora mobilít,
- KA 2 - spolupráca v oblasti inovácií, budovanie strategických partnerstiev a výmena skúsenosti,
- KA 3 - podpora reformných politík.

Štipendiá francúzskej vlády

Ponuka štipendií pre záujemcov vysokoškolské štúdium, doktorandskú stáž alebo post-doc pobyt vo Francúzsku

 

Akcia Rakúsko - Slovensko

Program zameraný na rozvíjanie a posilňovanie bilaterálnych rakúsko-slovenských partnerstiev v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu.

 

CEEPUS

CEEPUS je stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá.

V súčasnosti sa ho zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko, Univerzita v Prištine v Kosove.

 

Research Scholar

Slovak-American Foundation

Štipendiá sú určené pre profesorov a vysokoškolských výskumníkov v sume do 60.000 USD na dobu do 12 mesiacov v USA.

 

Štipendijný program EHP Slovensko

Program zameraný na spoluprácu medzi inštitúciami a podporu mobilít študentov a akademických pracovníkov vysokých škôl zo Slovenska s inštitúciami z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

 

Vyšehradský fond

Program zameraný na rozvoj bližšej spolupráce medzi inštitúciami zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...