Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Spreading Excellence and Widening Participation
Šírenie excelentnosti a rozširovanie participácie

 

Rozširovanie sa skladá z troch hlavných činností: Teaming, Twinning and ERA Chairs, pre ktoré platia osobitné podmienky oprávnenosti zabezpečujúce cielený prístup k rozširujúcim členským štátom a pridruženým krajinám. Členské štáty, ktoré sú v súčasnosti oprávnené na rozšírenie podpory, sú Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Teaming
Teamingové projekty vytvárajú nové alebo revitalizujú existujúce centrá excelentnosti v rozširujúcich sa krajinách prostredníctvom kooperácie s vedúcou vedeckou inštitúciou.

Twinning 
Twinningový projekt posilňuje špecifickú oblasť výskumu v rozvíjajúcej sa inštitúcii v rozširujúcej krajine. Spája inštitúciu s najmenej dvoma medzinárodne známimy vedúcimi partnermi v Európe. Podporované sú aktivity ako krátkodobé výmeny zamestnancov, odborné návštevy, školenia na mieste alebo virtuálne školenia, workshopy, účasť na konferencii, disseminácia a šírenie informácií.

ERA Chairs
Projekty ERA Chairs umožnujú vynikajúcim akademikom s dokázanou vedeckou excelentnosťou a manažérskymi zručnosťami pôsobiť na univerzitách a vo výskumných inštitúciach v rozširujúcich krajinách s potenciálom excelentnosti v oblasti výskumu. Cieľom je prilákať a udržať vysoko kvalitné ľudské zdroje pod vedením vynikajúceho výskumného pracovníka ("ERA chair") za súčasnej implementácie štrukturálnych zmien potrebných pre dosiahnutie základu pre trvalo udržateľnú excelentnosť.

Ostatné rozširujúce akcie:

  • Policy Support Facility - poskytuje odborné poradenstvo verejným orgánom. Pomáha zlepšovať návrh, implementáciu a hodnotenie národných alebo regionálnych politík v oblasti výskumu a inovácií.
  • European Cooperation in Science & Technology (COST) - poskytuje podporu pre budovanie nadnárodných vedeckých sietí a partnering.
  • Joint Programming Initiative Urban Europe podporuje výskum mestských inovácií a technológií. Podporuje európske mestá v ich prechode na udržateľnú, odolnú a životaschopnú budúcnosť.

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...