Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Future and Emerging Technologies (FET)
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie


Budúce a vznikajúce technológie (FET) budú v Horizonte 2020 samostatnou tematickou oblasťou s navrhovaným rozpočtom 3,5 mld. eur. FET sa budú podporovať v rámci troch štandardov:

  • FET Open: podpora nových myšlienok. Pôjde o podporu nových myšlienok v čo najširšom spektre tém a disciplín s cieľom aktívne podnecovať myslenie mimo zabehnutých rámcov.
  • FET Proactive: rozvoj vznikajúcich tém a komunít. Podpora bude zameraná na nové oblasti a témy s cieľom ich rozvoja. Sústredí sa na tie vznikajúce oblasti, ktoré ešte nie sú pripravené na plnú integráciu do priemyselného sektora.
  • FET Flagships: podpora interdisciplinárnej vedy a technologických výziev. Sústredí sa na veľké interdisciplinárne projekty, ktorých výsledky majú vysoký potenciál uplatnenia v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Aktivity v jednotlivých štandardoch sa vzájomné dopĺňajú. V rámci FET Proactive budú pravidelne vyhlasované otvorené výzvy v nových oblastiach s vysokým inovačným potenciálom.

CHIST-ERA ERA-NET je konzorcium financujúcich organizácií vrámci aj mimo Európy podporujúce svojimi programami vývoj informačných a komunikačných vied a technológií. Konzorcium je podporované programom FET EÚ.

____________________________________

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...