Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials 
Opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov a surovín

 

Viac informácií a možností financovania nájdete aj na stránke siete národných kontaktných bodov so zameraním na opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov a surovín NCPs CaRE. Táto sieť sa zaoberá organizáciou podujatí, vydáva svoj newsletter, je vhodná aj pre hľadanie potenciálnych partnerov, prevádzkuje svoje fórum, poskytuje návody, tréningy a webináre.

  • Prezentácie z Informačného dňa pre oblasti SC2 - Potravinová bezpečnosť a oblasti SC5 - opatrenia v oblasti klímy
  • Environment Data Hub: Prezentácia úspešných projektov H2020 v oblasti životného prostredia - interaktívna mapa, čísla, štatistiky.

Knowledge and Innovation Community (KIC) of the European Institute of Innovation & Technology (EIT) - Climate KIC

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Špecializované organizácie pre hľadanie partnerov
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...