Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) v súvislosti s tým, aby sa stal integrálnou súčasťou európskej inovačnej politiky, pripravuje novú Strategickú inovačnú agendu (Strategic Innovation Agenda, SIA) na obdobie 2021 – 2027.

SIA zahrnie víziu EIT, kľúčové ciele, globálne výzvy a vplyvy, ktorých zamýšľa EIT dosiahnuť do r. 2027. Súčasťou tohto procesu je identifikácia potenciálnych budúcich globálnych problémov nad rámec tých, ktoré už v súčasnosti EIT pokrýva  prostredníctvom svojich inovačných spoločenstiev.

Prvým krokom bolo vypracovanie náčrtu stratégie (Strategic Outline), ktorý je dostupný tu, a druhým potom zmapovaním budúcich tematických oblastí, ku ktorým patria:

  • Security and resilience;
  • Inclusion, integration and migration;
  • Water, marine and maritime;
  • Cultural and creative industries

Ďalšie informácie o potenciálnych tematických oblastiach nájdete tu.

Prevzaté z TC.cz

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...