Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Horizont Európa: Brokerage event - Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

30sep2021

Registrácia je otvorená do 27.9.2021.

Viac informácií

Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite

01okt2021

Konferencia o zabezpečení vedeckej integrity na Slovensku bude v hybridnej forme, to znamená, že zúčastniť sa konferencie je možné fyzicky alebo online.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...