Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Vaasa EnergyWeek

19mar2018

Témami týždňa budú udržateľná energia, skladovanie energie, digitalizácia a mnoho ďalších. Súčasťou je aj partneringové podujatie.

Viac informácií

Workshop iniciatívy PHOENIX pre zhodnotenie CO2

22mar2018

Cieľom je spojiť národné a európske výskumné a inovačné aktivity v oblasti záchytu a zhodnotenia CO2. Na prvý workshop sa môžete prihlásiť do 9.3.

Viac informácií

Online konferencia ICTIC 2018

02apr2018

Svoje vedecké materiály môžete predložiť do 13.3.2018. Konferencia bude zameraná na oblasti interdisciplinárnych aplikácií IKT

Viac informácií

4th conference of the Central European Higher Education Cooperation

12apr2018

Svoje príspevky v jednej zo štyroch hlavných oblastí konferencie môžete posielať do 12.3.2018

Viac informácií

Seminár: Performance Audit in the Public Sector

23apr2018

Seminár a workshopy "Audit výkonnosti vo verejnom sektore: Plánovanie, príprava a vykonávanie auditov výkonnosti" sa budú konať v Berlíne (DE)

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...