Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Informácie o možnostiach stáží, štipendijných, výskumných a rezidenčných pobytoch pre doktorandov, postdoktorandov a akademických zamestnacov STU:

Program Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) v rámci Horizontu 2020

Cieľom je prodporiť kariérny rozvoj a ďalšie odborné vzdelávanie výskumníkov - so zameraním na inovačné zručnosti - vo všetkých vedeckých disciplínach prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility.

Očakáva sa, že medzi rokmi 2014 -2020 bude prostredníctvom MSCA podporených okolo 65 000 výskumníkov, vrátane 25 000 dokorandov.

Marie Skłodowska-Curie Actions:

 • Innovative Training Networks (ITN)
  Innovative doctoral-level training providing a range of skills in order to maximise employability
 • Individual Fellowships (IF)
  Support for experienced researchers undertaking mobility between countries, optionally to the non-academic sector.
 • Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
  International and intersectoral collaboration through the exchange of research and innovation staff
 • Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)
  Co-financing high-quality fellowship or doctoral programmes with transnational mobility

The Coordination Support Action named European Researchers' Night (NIGHT), and funded under the Marie Skłodowska-Curie Actions, is a Europe-wide public event to stimulate interest in research careers, especially among young people.

Viac informácií o MSCA nájdete tu.

Prehľad aktuálne otvorených pozícií v rámci MSCA nájdete tu.

EURAXESS - európska iniciatíva na podporu mobilít výskumníkov

http://www.euraxess.sk/sk/

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...