Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Nové prístupy k programu pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

24.05.2018

Nové prístupy k programu pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

Komisia predstavila svoj príspevok do neformálnej diskusie na tému výskumu a inovácií a potrebných krokov na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Viac informácií

Sprievodca sociálnymi médiami pre výskumné a inovačné projekty

17.05.2018

Sprievodca sociálnymi médiami pre výskumné a inovačné projekty

Sprievodca má prijímateľom uľahčiť komunikáciu svojich výsledkov počas a po projektoch programu Horizont 2020.

Viac informácií

Nový rámcový program pre výskum a inovácie 2021-2027 má meno: Horizon Europe

15.05.2018

Nový rámcový program pre výskum a inovácie 2021-2027 má meno: Horizon Europe

Nový rámcový program pre výskum a inovácie 2021-2027 bude mať meno Horizon Europe a rozpočet takmer 100 miliárd eur.

Viac informácií

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

23.04.2018

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

9. rámcový program pre výskum a inovácie (9RP) bude implementovaný v období 2021-2027.

Viac informácií

“Impact” Factsheet

20.04.2018

“Impact” Factsheet

Podporný projekt Net4Society pripravil pohľad na tému prezentácie dopadu (komerčného významu výsledkov projektov) – na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť v jednotlivých častiach návrhov projektov.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...