Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Nové prístupy k programu pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

24.05.2018

Nové prístupy k programu pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

Komisia predstavila svoj príspevok do neformálnej diskusie na tému výskumu a inovácií a potrebných krokov na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Viac informácií

Nové výzvy programu LIFE

24.05.2018

Nové výzvy programu LIFE

Program LIFE otvoril výzvy za 400 miliónov eur na ochranu prírody, klímy a životného prostredia.

Viac informácií

Sprievodca sociálnymi médiami pre výskumné a inovačné projekty

17.05.2018

Sprievodca sociálnymi médiami pre výskumné a inovačné projekty

Sprievodca má prijímateľom uľahčiť komunikáciu svojich výsledkov počas a po projektoch programu Horizont 2020.

Viac informácií

MŠVVaŠ SR chce podporovať excelentnosť vo výskume

16.05.2018

MŠVVaŠ SR chce podporovať excelentnosť vo výskume

Excelentnosť vo výskume má byť podporená členstvom v medzinárodných organizáciách aj zmenou kategorizácie vedeckých pracovníkov

Viac informácií

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2017

16.05.2018

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2017

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (SjF STU) sa stal Inovátorom roka.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...