Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Euratom

 

Euratom sa zameriava na činnosti výskumu a vzdelávania v oblasti jadrovej energie s dôrazom na neustále zlepšovanie jadrovej bezpečnosti, zabezpečenia a radiačnej ochrany, najmä s cieľom prispieť k dlhodobej dekarbonizácii energetických systémov bezpečným, účinným a spoľahlivým spôsobom. Tým, že prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov, program Euratom posilní výsledky v rámci troch priorít programu Horizont 2020: excelentná veda, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy.

Nepriame akcie programu Euratomu sa zameriavajú na dve oblasti:

  • jadrové štiepenie a radiačná ochrana
  • výskum jadrovej fúzie zameranej na vývoj fúzie s magnetickým udržaním ako zdroja energie.

Hlavné priority:

  • bezpečnostná podpora jadrových systémov
  • prispievať k vývoju bezpečných dlhodobých riešení pre nakladanie s konečným rádioaktívnym odpadom
  • podpora rozvoja a udržateľnosti jadrovej expertízy a excelentnosti v Európskej únii
  • protiradiačná ochrana a rozvoj lekárskych aplikácií žiarenia vrátane, medzi inými, bezpečného zásobovania a používania rádioizotopov
  • priblíženie sa k demonštrácii uskutočniteľnosti jadrovej fúzie ako zdroja energie využívaním existujúcich a budúcich zariadení jadrovej syntézy
  • položenie základov pre budúce jadrové elektrárne prostredníctovm vývoja materiálov, technológií a koncepčného dizajnu
  • podpora inováciu a konkurencieschopnosti priemyslu
  • zabezpečenie dostupnosti a využívania výskumných infraštruktúr celoeurópskeho významu

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program na rok 2018
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...