Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Secure, Clean and Efficient Energy
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

 

Knowledge and Innovation Community (KIC) of the European Institute of Innovation & Technology (EIT) - KIC InnoEnergy

Spoločný podnik Fuel Cells and Hydrogen (FCH JU) je partnerstvom verejného a súkromného sektora s cieľom podporiť výskum a vývoj v oblasti čistých, účinných a cenovo dostupných riešení, ako súčasť energetického systému, integrujúceho udržateľné riešenia dodávky energie so stacionárnymi a dopravnými technológiiami s nízkymi emisiami uhlíka.

CONCERT - Spoločný Európsky Program pre Integráciu Výskumu Ochrany pred Radiáciou - ‘CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research’

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Špecializované organizácie pre hľadanie partnerov
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...