Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Bioeconomy graphics

Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry,Bioeconomy graphics Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

 

Viac informácií a možností financovania nájdete aj na stránke siete národných kontaktných bodov so zameraním na potravinovú bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo BioHorizon. Táto sieť sa zaoberá organizáciou podujatí, vydáva svoj newsletter, je vhodná aj pre hľadanie potenciálnych partnerov, poskytuje tréningy a webináre.

Spoločný podnik Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) je partnerstvom verejného a súkromného sektora s cieľom podporiť výskum a vývoj v oblasti priemyslu založeného na biotechnológiách.

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Špecializované organizácie pre hľadanie partnerov
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...