Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

RÁMCOVÉ PROGRAMY:

Horizont 2020

Participant portál je najdôležitejší portál pre záujemcov o Horizont 2020 a  je možné tam nájsť všetko potrebné o Horizonte ako napr. všetky potrebné dokumenty, výzvy zoradené podľa oblastí, ako aj nástroje na vyhľadávanie partnerov.

Európske inštitúcie hľadajúce partnerov pre projekty Horizont 2020


Všeobecné vyhľadávanie partnerov
:


Horizont 2020- vyhľadávanie
podľa jednotlivých tematických oblastí


Ďalšie odkazy na vyhľadávanie partnerov:

Konzultácie k vyhľadávaniu partnerov poskytujú aj národné kontaktné body (NCP), kontakty tu.

Rovnako sa môžu slovenské výskumné subjekty obrátiť na Styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...