Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Typy a triky pre úspešný návrh projektu H2020

Najnovšie všeobecné informácie týkajúce programu H2020:

 • Výkladový slovník vybraných pojmov programu H2020 (CZ)
  • Dissemination znamená rozširovanie informácií o projekte a jeho výsledkoch vybraným cieľovým skupinám. Má tri dôležité ciele – vytvoriť povedomie, vytvoriť porozumenie a podporiť akciu. Plánuje sa vo forme „plánu pre rozširovanie“ (dissemination plan) a mal by obsahovať základné prvky ako prečo, čo, ako, komu, kedy a kde sa budú informácie poskytovať. Rozširovanie informácií o projekte a jeho výsledkoch sa realizuje počas i po skončení projektu, napr. účasťou na vedeckých konferenciách či špecifickými pracovnými skupinami (peer review).
  • Communication je propagácia projektu a jeho výsledkov. Realizuje sa najmä počas implementácie projektu a príkladmi môžu byť letáky, brožúry, tlačové správy či webstránka.
  • Exploitation je pojmom používaným pre komerčné využívanie výsledkov projektu (produktov, služieb, technológií, procesov) na trhu. Synonymom by mohla byť komercializácia. Tá môže začať už počas projektu a samozrejme realizuje sa (najmä) po jeho skončení. Súčasťou komercializácie je prístup na trh (primárny vstup i následná replikácia trhu), spôsob predaja, predajné  stratégia, vrátane marketingu.
  • Technology Readiness Level (TRL) - video
  • Rozdiel medzi 'deliverables' a 'milestones' (en)
 • Prezentácia zo Seminára Open Access v Horizonte 2020 o otvorenom prístupe k vedeckým informáciám.
 • Tlačová správa Európskej Komisie k otázkam Rodovej rovnosti - sumarizácia otázok a odpovedí doplnená o viaceré štatistické údaje (marec 2016).

ERA-LEARN 2020 je nástroj programu Horizont 2020 ktorý umožňuje prehľad P2P (Public-to-Public) sietí a výskumných konzorcií. Taktiež má šikovný kalendár výziev, informácie o výzvach H2020 pre P2P a užitočné študijne materiály. 
Aktuálny newsletter ERA-LEARN.
Nástroj Partner Search na vyhľadávanie potencionálnych partnerov z oblasti P2P.
Dotazník ERA-LEARN - dajte tímu vedieť čo Vás zaujíma.

Vision2020: The Horizon Network je inovačnou platformou pre výskumné organizácie a spoločnosti zaujímajúce sa o financovanie z programu Horizont 2020. Vision2020 je svetovo špičková rastúca sieť účastníkov aktívnych v programe Horizont 2020 s členmi od popredných výskumných a inovačných organizácií až po malé a stredné podniky.
Vision 2020 sa zaoberá organizovaním podujatí, hľadaním partnerov pre projekty a podporou spolupráce medzi jej členmi medzi ktorých patrí aj STU.
Aktuality október 2015

Nástroj na vizualizácie výsledkov Horizontu 2020 s možnosťou filtrovať podľa účastníka alebo krajiny.

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...