Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Iné programy

Akcia Rakúsko Slovensko
logo
Newsletter 1 (12/2016)
- Newsletter 2 (01/2017)
_____

ERA–Can+ (manuál)

Logo ERA-Can+

Aktuality september 2015
Aktuality október 2015
Aktuality november 2015
Aktuality december 2015
_____

ESA

_____

European Spatial Planning Observation Network (ESPON) - Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti

_____

EUREKA

_____

EUREKA Celtic-Plus - Eureka ICT klaster pre oblasť telekomunikácií (možné odporúčané okruhy výskumu)

_____

EUROSTARS
logo

_____

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus


_____

INTERREG - Central Europe 2014-2020

Manuál Interreg
_____

INTERREG - Danube transnational programme 2014-2020

Manuál Interreg
_____

INTERREG - Europe 2014-2020 - pokračovateľ programu INTERREG IVC (informačný leták SK)


Manuál Interreg
Príručka Manažmentu Projektu Interreg

_____

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo
_____

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko
logo
_____

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko

_____

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Poľsko

_____

LIFE
logo
_____

NATO - Science for Peace and Security

logo

_____

SAIA

_____

Vyšehradský fond
skrátená verzia v slovenčine
logo
_____

EuropeAid

_____

 

Dôležité upozornenie:
Po ukončení programového obdobia 2007-2013 prebieha vo viacerých programoch medzinárodnej spolupráce príprava nového programového obdobia na roky 2014-2020. Týka sa to programu LIFE+ a predovšetkým programov Európskej teritoriálnej spolupráce - Interreg Europe a Central Europe a programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ, SK-HU a SK-AT.

Končiace a ukončené programy

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...