Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

SME Instrument & Fast Track to Innovation Pilot

 

SME a Fast track to innovation sú schémy vhodné nie len pre komerčné subjekty a spoluprácu s nimi ale aj pre spin-offs a start-ups.

Schéma financovania Fast track to innovation (FTI) je nástrojom pre financovanie projekov blízkych trhu (s ukončených výskumom a vývojom, ktoré ešte neboli komerčne nasadené), ktoré budú realizované malými medzinárodnými konzorciami. Zmyslom schémy je podpora projektov, ktoré by inak nezískali financovanie z komerčných zdrojov a skrátenie času nasadenia nových riešení na trh. Ide o vývoj produktu/služby iniciovanej podnikateľským sektorom a spin-out z verejného sektora.

Celkový rozpočet na schému FTI je 100 miliónov EUR ročne.

Projekt FTI môže zahŕňať nasledovné aktivity:

  • validácia systémov v reálnych prevádzkových podmienkach,
  • testovanie,
  • piloty,
  • validácia business modelov,
  • nastavenie noriem,
  • prednormatívny výskum,
  • zabezpečenie značky kvality EÚ.

Viac informácií v slovenčine nájdete tu.

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020 - SME
Pracovný program pre obdobie 2018-2020 - EIC FTI
Pracovný program pre obdobie 2018-2020 - Access to risk finance
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...