Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Information and Communication Technologies (ICT)
Informačné a komunikačné technológie

Sprievodca témamy ICT (2018-2020)

Informačné a komunikačné technológie sú financované v rôznych častiach programu Horizont 2020, nielen v téme ICT. Európska komisia pripravila prehľadný dokument, kde nájdete prehľad možností využitia ICT v jednotlivých pilieroch a sekciách programu. Nájdete tu tiež zoznam, rozpočet a uzávierky výziev, ktoré sú plánované na roky 2018-2020.

 

Kde všade môžeme nájsť témy relevantné k ICT (2016-2017)?

Knowledge and Innovation Community (KIC) of the European Institute of Innovation & Technology (EIT) - EIT Digital

CHIST-ERA ERA-NET je konzorcium financujúcich organizácií vrámci aj mimo Európy podporujúce svojimi programami vývoj informačných a komunikačných vied a technológií. Konzorcium je podporované programom FET EÚ.

____________________________________

Viac informácií na stránkach Európskej Komisie
Pracovný program pre obdobie 2018-2020
Výzvy z oblasti v Horizonte 2020
Špecializované organizácie pre hľadanie partnerov
Všeobecné organizácie pre hľadanie partnerov

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...