Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite

01okt2021

Konferencia o zabezpečení vedeckej integrity na Slovensku bude v hybridnej forme, to znamená, že zúčastniť sa konferencie je možné fyzicky alebo online.

Viac informácií

Horizont Európa: Brokerage event - Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

30sep2021

Registrácia je otvorená do 27.9.2021.

Viac informácií

Online letná škola o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky a nakladaní s jadrovým odpadom

06sep2021

Online letná škola je určená pre študentov inžinierskeho štúdia. Registrácia je otvorená do 15.7.2021.

Viac informácií

Horizont Európa: Informačný deň EU + Brokerage event - Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

07júl2021

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 6 programu Horizont Európa: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (7.7. – 9.7.2021 online).

Viac informácií

Horizont Európa: Informačný deň EU + Brokerage event - Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

01júl2021

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 2 programu Horizont Európa: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť (1.7. – 2.7.2021 online).

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...