Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Pozývame vás na Národnú konferenciu o akademickej a výskumnej integrite, ktorú organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Konferencia sa uskutoční 1.10.2021 v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave.

V časoch, kedy je potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík stále viac a viac dôležitejšia, je esenciálne, aby kultúra vedeckej integrity bola zavedená a v lepšom prípade upevňovaná vo všetkých organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami (výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ako aj súkromné výskumné inštitúcie).

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, ktorá by mala prispieť k zabezpečeniu vedeckej integrity na Slovensku. Konferencia bude v hybridnej forme, to znamená, že zúčastniť sa konferencie je možné fyzicky alebo online. V oboch prípadoch je nutná registrácia. V prípade vašej fyzickej účasti na podujatí uveďte to prosím pri registrácii. Link na účasť online bude zaslaný najneskôr deň pred konaním konferencie.

Program konferencie

  • 9.00 – 9.10 OTVORENIE – Oliver Moravčík (Rektor Slovenskej technickej univerzity, Bratislava)
  • 9.10 – 9.50 DEKLARÁCIA o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku – Soňa Ftáčniková (Centrum vedecko-technických informácií SR,Bratislava)
  • 9.50 – 10.30 Contract cheating – Tomáš Foltýnek (Masarykova univerzita, Brno)
  • 10.30 – 10.50 PRESTÁVKA
  • 10.50 – 11.30 Supervízia a mentorstvo ako príležitosť na vzdelávanie v oblasti akademickej a výskumnej integrity – Dušan Meško (Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského,Martin)
  • 11.30 – 12.00 Záleží na tom, kde publikovať? Príklad MDPI – Ľubica Lacinová (Slovenská akadémia vied, Bratislava)
  • 12.00 – 13.00 PANELOVÁ DISKUSIA

Kontaktná osoba: Soňa Ftáčniková , RNDr, PhD., email: sona.ftacnikova@cvtisr.sk

Registrácia na konferenciu

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...