Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Termín informačného dňa pre Horizont Európa - Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie bol stanovený na 7. – 8. júla.

Podrobné informácie o programe a organizácii nájdete na stránke podujatia:
https://rea.ec.europa.eu/events/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en

 

Ako sprievodné podujatie organizuje Európska komisia v spolupráci s projektom Bridge2HE virtuálnu partnerskú burzu, ktorá sa uskutoční  9. júla 2021.

Partnerská burza je pre vás ako potenciálnych žiadateľov príležitosťou stretnúť sa a diskutovať o nápadoch pre spoločné projekty a budovať konzorciá.

Na burzu je potrebné sa vopred registrovať a registrácia bude otvorená do 6. júla.

 

Hlavná časť podujatia bude venovaná bilaterálnym stretnutiam s partnermi so záujmom o rovnaké témy výziev roku 2021.

Následne, na základe úspešnej registrácie a predloženia kvalitných kooperačných profilov účastníci si môžu naplánovať bilaterálne stretnutia s využitím B2Match nástroja.

Potenciálni koordinátori budú môcť prezentovať svoje projektové myšlienky prostredníctvom krátkej prezentácie.

 

Podrobné informácie a registrácia https://he-cluster6.b2match.io/.

 

Informačné dni pre ďalšie časti programu si môžete pozrieť na https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/.

 

Pre viac informácií môžete kontaktovať národný kontaktný bod pre Horizont Európa:

Ing. Nataša Hurtová
Národný kontaktný bod pre Horizont Európa/ Horizon Europe National Contact Point
Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment NCP
Misie:
Zdravé oceány, moria, podbrežné a vnútrozemské vody/ Healthy oceans, seas, coastal and inland waters
Zdravie pôdy a potraviny/ Soil health and food

CVTI SR/ Lamačská cesta 8-A/ 811 04 Bratislava/ Slovak Republic
Phone: +421 2 6925 3164 / +421 917 733 512
E-mail: natasa.hurtova@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/eraportal/horizont-europa/

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...