Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

CVTI SR organizuje v pondelok dňa 12.10.2015 informačný deň k oblastiam Informačné a komunikačné technológie (ICT) a eInfraštruktúry, ktorý sa bude konať v priestoroch CVTI na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Hlavným rečníkom bude pán, Morten Møller, riaditeľ DG CONNECT – F3 – Programme Coordination.

Program si môžete pozrieť tu. Registrácia je zdarma, avšak nutná z kapacitných dôvodov, preto sa prosím prihláste čo najskôr.

Viac informácií nájdete na stránke CVTI: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/information-and-communication-technologies-and-e-infrastructures.html?page_id=2645

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...