Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Spoločnosť ISPIM - medzinárodnej spoločnosti pre profesionálne riadenie inovácií so sídlom v Londýne, hľadá partnerov do konzorcia pre projektový návrh do nasledujúcej témy v oblasti SwafS v Horizonte 2020:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

Audencia Business School z Francúzskeho Nantes hľadá partnerov pre nasledovné vyzvy:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému. _________________________________

Marijampole College z Litovského Marijampolė hľadá partnerov do konzorcia pre projektový návrh do nasledujúcej témy v oblasti SwafS v Horizonte 2020:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému. _________________________________

Litovské združenie škôl Akade hľadá partnerov do konzorcia pre projektový návrh do nasledujúcej témy v oblasti SwafS v Horizonte 2020:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

Partner z Nórska Maritime Education and Training, World Maritime University má záujem zapojiť sa do konzorcionálnych projektov v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

Partner zo Španielska The Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) má záujem zapojiť sa do konzorcionálnych projektov v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

Partner zo Španielska The Applied Social Sciences Research Group (CISA) of the University of Girona má záujem zapojiť sa do konzorcionálnych projektov v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

Partner z Írska University College Dublin má záujem zapojiť sa do konzorcionálnych projektov v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

Partner z Írska TU Dublin má záujem zapojiť sa do konzorcionálnych projektov v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

Partner z Írska Crime & Society Research Group, Watereford Institute of Technology má záujem zapojiť sa do konzorcionálnych projektov v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

Partner z Írska APC Microbiome Ireland má záujem zapojiť sa do konzorcionálnych projektov v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

partner z Tuniska The center of Biotechnology of Sfax má záujem o zapojenia sa do projektu v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

partner z Talianska Università degli Studi di Torino má záujem o zapojenia sa do projektu v oblasti SwafS:

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.
_________________________________

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...