Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Ponuka štipendií vo Francúzsku

04.10.2017

Ponuka štipendií vo Francúzsku

Vedecko-výskumná stáž pre doktorandov a post-doc doktorandov. Prihlášky zasielajte do 12.10.2017.

Viac informácií

Súťaž vo vede pre SK vysokoškolákov

04.10.2017

Súťaž vo vede pre SK vysokoškolákov

Zaujímavá ponuka pre šikovných vysokoškolákov, ktorí by mali záujem absolvovať týždeň v Saudskej Arábii.

Viac informácií

Predstavte sa UK (Energy efficiency)

28.09.2017

Predstavte sa UK (Energy efficiency)

Zašlite prezentáciu svojich schopností na britský Informačný deň 'Energy Efficiency in Horizon 2020'!

Viac informácií

Výzva na predkladanie projektov a konzultácie - Interreg SK-AT

18.09.2017

Výzva na predkladanie projektov a konzultácie - Interreg SK-AT

Žiadosti o NFP v rámci tohto kola výzvy je možné predkladať do 15. novembra 2017

Viac informácií

Výzva na zriadenie Digital Innovation Hubs

14.09.2017

Výzva na zriadenie Digital Innovation Hubs

Európska komisia hľadá organizácie na zriadenie Digitálnych inovačných miest - Digital Innovation Hubs (DIH). Uzávierka je 22.10.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...