Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Visegrad–Taiwan Scholarships 2021

11.08.2021

Visegrad–Taiwan Scholarships 2021

Informácie Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) ohľadom možnosti opätovného zapojenia sa do štipendijného programu Visegrad–Taiwan Scholarships.

Viac informácií

Horizont Europa: prehľad výziev na roky 2021-2022

26.07.2021

Horizont Europa: prehľad výziev na roky 2021-2022

Prehľad výziev v oblastiach demokracie a správy vecí verejných, európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnych a ekonomických transformácií, zdravia a výskumných infraštruktúr.

Viac informácií

Príležitosti vo výskume podporovanom EÚ - WRG (UK)

25.06.2021

Príležitosti vo výskume podporovanom EÚ - WRG (UK)

WRG Europe (Spojené kráľovstvo) ponúka stáže a štipendiá absolventom a doktorandom v oblastiah potravinárstvo a biopalivá.

Viac informácií

Ponuka na doktorandské štúdium - K5 (SI)

25.06.2021

Ponuka na doktorandské štúdium - K5 (SI)

Oddelenie elektronickej keramiky K5 Inštitútu Jožefa Stefana (Slovinsko) hľadá doktorandov v oblasti výskumu fyzikálnych vlastností materiálov

Viac informácií

Ponuka postdoktorandských pozícií - UCM (ES)

25.06.2021

Ponuka postdoktorandských pozícií - UCM (ES)

Universidad Complutense de Madrid (UCM) (Španielsko) hľadá postdoktorandov ktorí sa chcú uchádzať o postdoktorandské štipendiá Marie Skłodowska-Curie (MSCA-PF).

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...