Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Chcete byť členom správnej rady EIT?

16.05.2018

Chcete byť členom správnej rady EIT?

Správna rada EIT pozostáva z 12 členov menovaných Európskou komisiou a je poverená strategickým vedením EIT.

Viac informácií

Green Talents – výzva pre mladých vedcov z oblasti udržateľného rozvoja

14.05.2018

Green Talents – výzva pre mladých vedcov z oblasti udržateľného rozvoja

V súťaži "Green Talents" bude v oblasti trvalo udržateľného rozvoja ocenených 25 mladých vedcov. Prihlásiť sa môžete do 23.5.2018.

Viac informácií

Nová výzva APVV: Slovensko – Poľsko 2018

07.05.2018

Nová výzva APVV: Slovensko – Poľsko 2018

Dátum ukončenia výzvy na spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja je 02. 07. 2018.

Viac informácií

Nová výzva APVV: Slovensko – Kórea 2018

24.04.2018

Nová výzva APVV: Slovensko – Kórea 2018

Dátum ukončenia výzvy na vedecko-technickú spoluprácu je 11. 06. 2018.

Viac informácií

Nová výzva APVV: Slovensko – Izrael 2018

24.04.2018

Nová výzva APVV: Slovensko – Izrael 2018

Dátum ukončenia výzvy na spoluprácu v oblastiach kultúry, vzdelávania a vedy je 18. 06. 2018.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...