Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

The Electronic Ceramics Department K5 is looking for a student who wants to do PhD in experimental solid-state materials science/chemistry/physics to work on materials with exotic electrical and magnetic properties.

The candidate will be employed at the Jozef Stefan Institute in Ljubljana, Slovenia for the duration of the PhD. Activities will include syntheses, structure determination, and investigation of physical properties.

If you have completed the Master's program (or not yet) and are interested in PhD studies and employment at the Institute, please contact Asst. Prof Dr. Hana Uršič: hana.ursic@ijs.si

Asst. Prof. Dr. Hana Uršič
Electronic Ceramics Department
Jozef Stefan Institute
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: +3861 477 3936

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...