Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Radi by sme Vás informovali, že na stránke ERA portálu boli zverejnené nahovorené výzvy (v slovenskom jazyku), ktoré boli otvorené v rámci programu Horizont Európa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť pre rok 2021. V krátkom časovom úseku si tak máte možnosť vypočuť, na čo je ktorá výzva zameraná a na čo sa má orientovať výskum v pripravovaných projektových návrhoch a rozhodnúť sa, či máte záujem o viac informácií:

Taktiež pre Vás NCP pripravili prehľad výziev na roky 2021 – 2022 pre oblasti ZdravieVýskumné infraštruktúry v rámci programu Horizont Europa:

Taktiež Vám dávame do pozornosti dostupné záznamy z informačných podujatí Európskej komisie k nadchádzajúcim výzvam programu Horizont Europa, ktorých odkazy najdete na webovej stranke ERA portál:

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...