Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Klaster 5 - Klíma, energetika a mobilita

 

Činnosti v Klastri 5 prispievajú ku kľúčovým strategickým orientáciám Strategického plánu (KSO):

  • Presadzovanie otvorenej strategickej autonómie vedením vývoja kľúčových digitálnych a podporných novovzniknutých technológií, sektorov a hodnotových reťazcov s cieľom urýchliť a riadiť digitálny a zelený prechod prostredníctvom technológií a inovácií zameraných na človeka
  • Obnova európskych ekosystémov a biodiverzity a udržateľné hospodárstvo prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a čisté a zdravé životné prostredie,
  • Urobiť z Európy prvé digitálne obehové, klimaticky neutrálne a udržateľné hospodárstvo prostredníctvom transformácie jej systémov mobility, energetiky, výstavby a výroby,
  • Vytvorenie odolnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej európskej spoločnosti, pripravenej a reagujúcej na hrozby a katastrofy, riešenie nerovností a poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a umožnenie všetkým občanom konať v rámci ekologických a digitálnych prechodov.

Klaster 5 je rozdelený do šiestich destinácií, pričom Destinácia 1 podporuje klimatickú vedu, a teda pomáha identifikovať účinné a efektívne cesty a reakcie na zmenu klímy. Destinácia 2 podporuje rôzne prierezové technológie a riešenia pre klimatické, energetické a mobilné aplikácie. Destinácia 3 a 4 sa zameriava najmä na energetické otázky - Destinácia 3 na zvyšovanie udržateľnosti, bezpečnosti a konkurencieschopnosti dodávok energie, Destinácia 4 na zníženie energetickej náročnosti budov a priemyslu a umožnenie ich aktívnejšej úlohy v inteligentnom energetickom systéme. Destinácia 5 a 6 zlepšuje výkonnosť jednotlivých druhov dopravy a riešenia mobility - Destinácia 5 zvyšuje konkurencieschopnosť a klimatickú/enviromentálnu výkonnosť rôznych druhov dopravy, Destinácia 6 zlepšuje služby a riešenia mobility na systémovej úrovni pre cestujúcich a tovar.

Vysvetlenie označenia výziev v Klastri 5:

Vysvetlenie Klaster 5

Destinácie:

  • Destinácia 1: Klimatické vedy a reakcie na transformáciu smerom ku klimatickej neutralite

Výzva: Climate sciences and responses

  • Destinácia 2: Medziodvetové riešenia pre zmenu klímy

Výzva: Cross-sectoral solutions for the climate transition

Výzva: Cross-sectoral solutions fot the climate transition

  • Destinácia 3: Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie

Výzva: Sustainable, secure and competitive energy supply

Výzva: Sustainable, secure and competitive energy supply

  • Destinácia 4: Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie

Výzva: Efficient, sustainable and inclusive energy use

Výzva: Efficient, sustainable and inclusive energy use

  • Destinácia 5: Čisté a konkurencieschopné riešenia pre všetky druhy dopravy

Výzva: Clean and competitive solutions for all transport modes

  • Destinácia 6: Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar

Výzva: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...