Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Klaster 6 - Potravinárstvo, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

 

Klaster 6 má poskytnúť príležitosti na posilnenie a vyváženie enviromentálnych, sociálnych a ekonomických cieľov a nasmerovanie ekonomických aktivít na cestu k udržateľnosti. Základným bodom klastra 6 je preto potreba transformačnej zmeny hospodárstva a spoločnosti EÚ s cieľom znížiť zhoršovanie životného prostredia, zastaviť a zvrátiť úpadok biodiverzity a lepšie hospodáriť s prírodnými zdrojmi. Zároveň splniť klimatické ciele EÚ a zabezpečiť potravinovú a vodnú bezpečnosť s ohľadom na geopolitický kontext a nové priority výskumu a inovácií zamerané na ďalšie posilňovanie otvorenej strategickej autonómie EÚ, najmä v oblasti energetiky a potravinárstva.

Vysvetlenie označenia výziev v Klastri 6:

Vysvetlenie označenia výziev Klaster 6

Destinácie Klastra 6:

  • Destinácia 1: Biodiverzita a služby ekosystémov

Výzva: Biodiverzita a služby ekosystémov

  • Destinácia 2: Spravodlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy od prvovýroby až po spotrebu

Výzva: Spravodlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy od prvovýroby až po spotrebu

  • Destinácia 3: Obehové hospodárstvo a biohospodárstvo

Výzva: Obehové hospodárstvo a biohospodárstvo

  • Destinácia 4: Čisté životné prostredie a nulové znečistenie

Výzva: Čisté životné prostredie a nulové znečistenie

  • Destinácia 5: Pôda, oceány a voda pre klimatické opatrenia

Výzva: Pôda, oceány a voda pre klimatické opatrenia

  • Destinácia 6: Odolné, inkluzívne, zdravé a zelené vidiecke, pobrežné a mestké komunity

Výzva: Odolné, inkluzívne, zdravé a zelené vidiecke, pobrežné a mestké komunity

Výzva: Odolné, inkluzívne, zdravé a zelené vidiecke, pobrežné a mestké komunity

  • Destinácia 7: Inovatívne riadenie, enviromentálne pozorovania a digitálne riešenia na podporu "Zelenej dohody"

Výzva: Inovatívne riadenie, enviromentálne pozorovania a digitálne riešenia na podporu "Zelenej dohody"

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...