Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Klaster 4 - Digitalizácia, priemysel a vesmír

 

Klaster 4 s názvom Digitalizácia, Priemysel a Vesmír je zameraný na vytvorenie spoluprác medzi univerzitami, vedeckými komunitami a priemyslom, vrátane malých a stredných podnikov, občanmi a ich zástupcami, s cieľom preklenúť priepasť medzi oblasťami, generáciami a regionálnymi kultúrami.

Aktivity v rámci Klastra 4 sú zamerané na podporné technológie, ktoré sú dôležité pre priemyselnú budúcnosť Európy a prinesú 6 vplyvov v strategickom pláne:

 • Vedúce postavenie v oblasti klimaticky neutrálnych priemyselných digitálnych systémov a infraštruktúry formou inovatívnych výrobných procesov,
 • Zvýšenie autonómie priemyslu,
 • Suverenita v oblasti digitálnych technológií a schopnosť zareagovať na potreby, investovanie do nových technológií a objavov,
 • Atraktívna, bezpečná a dynamická ekonomika vďaka zavádzaniu výpočtových a dátových technológií,
 • Otvorená strategická autonómia pri koncipovaní, vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnych vesmírnych infraštruktúr, služieb aplikácií a údajov,
 • Etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií zameraný na človeka

Vysvetlenie označenia výziev v Klastri 4:

Označenie názvu výzvy Klaster 4

Destinácie Klastra 4:

 • Destinácia 1: Klimaticky neutrálna, okružná a digitalizovaná výroba

Výzva: Twin Green and Digital Transition 2024

Výzva: Twin Green and Digital Transition 2024 Two stage

 • Destinácia 2: Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel

Výzva: Resilient Value Chains 2024 Two Stage

Výzva: Resilient Value Chains 2024

 • Destinácia 3: Svetovo popredné dáta a výpočtové technológie

Výzva: World leading data and computing technologies

 • Destinácia 4: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre "Zelenú dohodu"

Výzva: Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal

Výzva: Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal

 • Destinácia 5: Otvorená strategická autonómia vo vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnej vesmírnej infraštruktúry, služieb, aplikácií a dát

Výzva: Strategic autonomy in Developing, Deploying and Using Global Space-based Infrastructures, Services, Applications and Data 2024

 • Destinácia 6: Rozvoj etiky digitálnych a priemyselných technológií so zameraním na človeka

Výzva: A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

 • Ostatné aktivity:

Výzva: Support for transnational activities of National Contact Points

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...