Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Konferencia SDEWES 2017

04okt2017

12. konferencia o systémoch udržateľného rozvoja energetiky, vodného hospodárstva a životného prostredia (SDEWES2017) sa bude konať v Chorvátskom Dubrovníku.

Viac informácií

Druhý Belgradský Horizon2020 Veľtrh a partneringové podujatie

04okt2017

Podujatie zamerané ná výzvy v oblasti nano-, biotechnológií a materiálových vied sa bude konať v Belehrade.

Viac informácií

Smarter Region 2017 - konferencia a partneringové podujatie

05okt2017

Medzinárodná konferencia a partneringové podujatie zameraná na Smart Cities sa bude konať v Ostrave. Účasť je bezplatná.

Viac informácií

IFIB2017 - konferencia a partneringové podujatie

05okt2017

Konferencia a partneringové podujatie IFIB (Italian forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy) 2017 sa uskutoční v Ríme.

Viac informácií

DroneTech - druhý ročník svetového podujatia

05okt2017

Podujatie venované dronom a iným moderným bezpilotným technológiám sa bude konať v Poľskej Toruni.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...