Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Strategický členský míting euroCRIS

20nov2017

Míting, ktorého témou budú Výskumné informácie a otvorená veda sa bude konať v Bratislave.

Viac informácií

Space Week 2017

21nov2017

Konferencia Space Week 2017 zameraná na nové obdobie Horizontu 2020 s dôrazom na Copernicus a Galileo sa bude konať v Ríme.

Viac informácií

Konferencia Women in Science

21nov2017

Konferencia s podtitulom "Ako zvýšiť účasť žien vo vede" sa bude konať v Bruseli.

Viac informácií

Konferencia o riadení výrobných systémov

22nov2017

Druhá medzinárodná konferencia EAI o riadení výrobných systémov. Vaše príspevky môžete podávať do 31.5.2017.

Viac informácií

ETIP SNET Workshop - South Eastern Region

23nov2017

European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) organizuje 4 workshopy na tému integrácie energetických systémov.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...