Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Výzva

Fakulta výrobných technológií TUKE hľadá spoluprácu a prípadné partnerstvo v programe Horizont 2020, najmä vo výzvach: EE-01-2017: Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling systemsEE-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating networks, EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable energyEE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services.
________________________________________________________

Výzva


Fínska Lahti univerzita aplikovaných vied (Lahti UAS) hľadá partnerov do výzvy SC1-PM-14-2017 v Spoločenskej výzve 1 – Zdravie, demografická zmena a kvalita života
________________________________________________________

University of Milano

University of Milano - Department of BiosciencesNatioanal Research Council of ItalyInstitue of Molecular recognition Chemistry CNRVýzva

 


Ústav Biologických Vied
, Univerzita v MiláneInštitút Molekulárnej Rozpoznávacej Chémie, Národná Výskumná Rada Talianska hľadajú spoluprácu v oblasti aplikácie štrukturálnej vakcinológie.
________________________________________________________

Výzva

 


Holandská organizácia PharmaCell - Contract Manufacturing Organization for Cellular Therapies and Regenerative Medicine hľadá partnerov pre nasledovné výzvy prípadne inú spoluprácu v oblasti bunkovej terapie a Ex Vivo génovej terapie:

Výzva Ana Cosmo RoboticsVýzva Ana Cosmo Biotech

 


Klinika Anti Age medicíny "Ana-Cosmo" Spoločne s Ústavom gerontológie Akadémie lekárskych vied Ukrajiny hľadá spoluprácu v oblastiach "Nový prístup k personalizovanej medicíne na báze klastrov kliník a štandardizované individuálne programy" (zaujímavé napríklad pre oblať biotechnológií) a "Efektívne vytvorenie rozsiahleho systému podpory aktívneho a zdravého starnutia pomocou inovatívnych počítačových technológií a robotiky"
________________________________________________________

Výzva Ana Cosmo Biotech

 


Izraelská spoločnosť Lingacom Ltd. hľadá partnerov v rámci schémy Fast Track to Innovation (FTI) H2020 najmä v oblasti nerastných surovín (spoločenská výzva SC5), konkrétne podzemný geologický prieskum pomocou miónov kozmických lúčov (Underground Mineral exploration using Cosmic Rays Muons)
________________________________________________________

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)  MSCA logo

Ponuky MSCA zahraničných organizácií nájdete tu.
________________________________________________________

 

 

 

 

Výzva

 


SEIT (Software Engineering and Internet Technologies) Lab Cyperskej Univerzity hľadá spoluprácu v programe Interreg Europe a ponúka svoju expertízu v praktickom využívaní ICT.
________________________________________________________


 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...