Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Ponuky MSCA zahraničných organizácií:

__________________________________________________
Pompeu Fabra University v Barcelone hľadá prvotriednych výskumníkov, ktorí chcú pracovať a viesť svoj výskum pod dohľadom skúseného profesora. Kontrakt by bol vedený v rámci grantu MSCA – Individual Fellowships (výzva má deadline 12 septembra 2018).  Výskumní pracovníci, ktorí majú záujem podať žiadosť o MSCA IF s hostiteľskou inštitúciou, môžu kontaktovať Research Support Office na emailovej adrese projectes.recerca@upf.edu (s predmetom mailu: MSCA IF application).

Viac informácií nájdete tu.
__________________________________________________
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) spustila druhú medzinárodnú výzvu na predkladanie návrhov InterTalentum. Prostredníctvom tejto výzvy poskytuje UAM 9 postdoktorandských pozícií na 2 roky pre skúsených výskumníkov ľubovoľnej národnosti. Tento výskumný projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci akčného koalídu Marie Sklodowska-Curie 2015, Projekt EÚ 713366 - InterTalentum.

Cieľom je vybudovať mimoriadne priaznivé prostredie na prilákanie najtalentovanejších výskumných pracovníkov v štyroch oblastiach zamerania výskumu CEI UAM + CSIC:
- Biológia a biomedicína,
- Nanoveda, nanotechnológie a pokročilé materiály,
- Teoretická fyzika, počítačové vedy a matematika
- Spoločenské vedy, právne vedy a humanitné vedy.

Termín na predloženie návrhu: 25/05/2018 17:00

Viac informácií nájdete tu.
__________________________________________________

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...