Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

  • NET4SOCIETY
  • SI Drive
  • Knowledge and Innovation Community (KIC) of the European Institute of Innovation & Technology (EIT) - Climate KIC
  • Knowledge and Innovation Community (KIC) of the European Institute of Innovation & Technology (EIT) - EIT Health
  • Sieť národných kontaktných bodov so zameraním na opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov a surovín NCPs CaRE
  • Partnerstvo verejného a súkromného sektora - spoločný podnik Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...