Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Nadácia Tatra banky v rámci programu Vedieť viac podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vzniknú s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.

Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.

Termín otvorenia: 10.4.2017
Termín uzávierky: 5.6.2017

Suma určená na program: 30 000 EUR Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR.

Viac informácií a možnosť prihlásenia sa nájdete tu.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...