Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Výzva na podporu zvýšenia úrovne spolupráce a kooperácie krajín EU, ich národných a regionálnych programov v oblasti NMP (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies). Termín na zaslanie projektov je 26.5.2017.

Zmyslom tohto projektu je zvýšiť úroveň spolupráce a kooperácie krajín Európskej únie, ich národných a regionálnych programov v oblasti NMP (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies). Nosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologiesa

Garantom projektu INCOMERA – http://incomera.eu/ – v Slovenskej republike za rezort školstva je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a výkonným koordinátorom je Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Podmienkou účasti vo výzve je návrh spoločného projektu minimálne 2 účastníkov, z minimálne 2 účastníckych krajín (regiónov).

Formálna stránka návrhu projektu je jednoduchá a podáva sa on-line na formulároch webovej stránky projektu. Účastníci zo Slovenskej republiky predkladajú projekt súčasne aj na národnej úrovni ako projekt VEGA podľa pokynov a v termínoch uvedených na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Záujemcov, ktorí nemajú zahraničného partnera, chceme povzbudiť a upozorniť na možnosť vyhľadávania si partnera prostredníctvom webovej stránky INCOMERA (týmto postupom si naše pracoviská v minulosti našli zahraničný kontakt na ďalšiu spoluprácu v tomto projekte aj mimo neho).

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a v prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať prof. Ing. Štefana Valčuhu, PhD, koordinátora projektu v Slovenskej republike: stefan.valcuha@stuba.sk.

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...