Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Harmonogram výziev OP Výskum a inovácie na rok 2018

02.11.2017

Harmonogram výziev OP Výskum a inovácie na rok 2018

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2018.

Viac informácií

Ako získať grant ERC na základný výskum?

31.10.2017

Ako získať grant ERC na základný výskum?

Nechajte si poradiť od úspešných riešiteľov z Čiech.

Viac informácií

Pracovný program Horizontu 2020 na obdobie 2018-2020

31.10.2017

Pracovný program Horizontu 2020 na obdobie 2018-2020

Kompletný pracovný program Horizontu 2020 na obdobie 2018-2020.

Viac informácií

Databáza voľne dostupných patentov NASA

27.10.2017

Databáza voľne dostupných patentov NASA

Nová vyhľadávacia databáza NASA obsahuje viac ako 1 000 vypršaných patentov využiteľných aj mimo vesmírnych programov.

Viac informácií

Nová štatistická príručka o Energii v Európe

20.10.2017

Nová štatistická príručka o Energii v Európe

Energetické štatistiky, ktoré pokrývajú oblasti výroby a spotreby energie, sociálno-ekonomických ukazovateľov a vplyvu energetického sektora na životné prostredie.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...