Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Technologické centrum Akadémie vied ČR vydalo aktualizovanú verziu Vademecum H2020, ktorá sa zaoberá finančnými pravidlami programu Horizont 2020. Aktualizácia odzrkadľuje zmeny v modelových dohodách o grantoch (zmluvách na projekty, vrátane anotovaného textu) uverejnených v posledných dvoch rokoch.

Významnejšie zmeny boli zaznamenané v nasledujúcich kapitolách brožúry:

  • Kapitola 2.3.1.1: Personálne náklady
  • Kapitola 2.3.1.6: Náklady na interne fakturované tovary a služby použité v projekte
  • Kapitola 2.3.1.7.4: Medzinárodní partneri – nový typ tretej strany
  • Kapitola 12: Kontroly

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Príručku si môžete stiahnuť tu: PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ H2020 (PDF), prípadne odkaz na ňu a iné zaujímavé materiály nájdete aj na granty.stuba.sk v prehľade informácií ku programu Horizont 2020.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...