Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Agentúra pre Podporu Európskeho Výskumu (Agency for the Promotion of European Research - APRE) v spolupráci s Talianskou Vesmírnou Agentúrou (Agenzia Spaziale Italiana - ASI) s podporou projektu COSMOS 2020 (Horizon 2020 SPACE NCPs network) a Enterprise Europe Network Vás pozývajú do Ríma na tretí ročník konferencie Space Week 2017.

Konferencia Space Week bola vytvorená v roku 2013 s cieľom podporiť príležitosti, ktoré ponúka Európska komisia v rámci vesmírneho výskumu pod programom Horizont 2020. Cieľom tretej edície konferencie - Space Week 2017 - je poskytnúť svojim účastníkom nové vedecké príležitostí a technologické konkurenčné výhody. Konferencia ponúka strategické možnosti pre networking a je určená pre univerzity, výskumné centrá, priemyselné odvetvia, MSP alebo združenia MSP.

Témy konferencie:

  • Oboznámenie sa s novinkami týkajúcimi sa vesmírneho výskumu v pracovnom programe Horizont 2020 a podpora vytvárania konzorcií pre nadchádzajúce vesmírne výzvy v rokoch 2018-2020;
  • Zvýšiť povedomie zainteresovaných strán medzinárodných partnerských krajín o výskumných a technologických príležitostiach v rámci programu Horizont 2020 s extra fokusom na flagships Copernicus a Galileo;
  • Zvýšiť povedomie o benefitoch KoperníkaSlužieb Pozorovania Zeme.

Prečo sa zúčastniť:

  • Nájdite svojho technologického partnera / koncového používateľa prostredníctvom stručných a rýchlych stretnutí (20 minút);
  • Budujte kvalitné partnerstvá v oblasti kozmického priestoru;
  • Nadviažte dlhodobú technologickú spoluprácu a spoluprácu založenú na transfere technológií, inovácií a služieb;
  • Zmapujte a diskutujte o trendoch a inováciách na trhu zameraných na novú európsku vesmírnu stratégiu a nadchádzajúce príležitosti sprístupnené prostredníctvom programov Copernicus/Horizont 2020;
  • Prezentujte svoje výsledky výskumu, technológie a know-how a podporte efektívne vytváranie sietí medzi priemyselnými a výskumnými partnermi.

Transfer vedomostí prebieha prostredníctvom diskusií, prezentácií plagátov, workshopov, sympózií a výstav.

Registrácia je zdarma dostupná tu, otvorená do 8.11.2017.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...