Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Space Moves! je podujatie spoločne organizované Nemeckým Centrom pre Vzdušnú a Vesmírnu Dopravu (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR) a Európskej vesmírnej agentúry (European Space Agency - ESA) na podporu vesmírnych služieb s dôrazom na dopravu a mobilitu. Uskutoční sa v dňoch 18.-19.9.2017 v Berlíne.

Hlavné témy podujatia:

  • Automotive and Road Mobility
  • Aviation
  • Maritime
  • Railway
  • Plant Equipment
  • Logistics
  • Infrastructure
  • Urban Mobility
  • Enabling Technologies

Space Moves! je siedmym ročník každoročného workshopu ESA v oblasti aplikácií ARTES. Jeho cieľom je spájať spoločnosti, používateľov, odborníkov, podnikateľov a živú scénu za účelom rozvíjania partnerstiev, podnietenia nových myšlienok a informovania o možnostiach podpory a financovania prostredníctvom ESA.

Viac informácií o podujatí ako aj možnosť prihlásiť sa zdarma nájdete tu. Registrácia je otvorená do 3.9.2017.

Prihláste sa na súťaž o nové podnikateľské koncepty s pôvodom vo vesmírnom výskume. Slávnostné udeľovanie cien bude súčasťou podujatia. Prihlásiť sa môžete do 18.8.2017. Napriek tomu, že podujatie je zamerané na transport a mobilitu, podnikateľské koncepty môžu byť z ľubovoľnej oblasti. Inšpiráciu môžete nájsť v predošlých projektoch tu.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...